Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00 Autor: bip-sds Liczba wyświetleń: 1267

Rok 2016

 

 

Lp.

Jednostka  kontrolująca

Termin  kontroli

Zakres  kontroli

Zalecenia

1.

PPIS w Chorzowie

13.01.2016r

Kontrola zatwierdzająca działalność ŚDS

Brak

2.

 

PPIS w Chorzowie

27.09.2016r

Ocena stanu sanitarnego obiektu

Brak

3.

KM PSP Świętochłowice

22.09.2016r

Stopień realizacji decyzji KM PSP w Świętochłowicach nr 21/15/MRZ z dn. 30.12.2015r wydanej w związku z decyzją KM  PSP w Świętochłowicach nr 6/2015/MRZ z dnia 30.06.2015 oraz decyzją KM PSP w Świętochłowicach nr 27/2014/MRZ z dnia 31.12.2014r

Brak

4.

Wojewoda Śląski
Śląski Urząd Wojewódzki
w Katowicach

22.11.2016- 28.11.2016

Ocena i określenie zakresu poziomu usług świadczonych przez ŚDS oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 01.01.2016 do 30.06.2016

Kontrola pozytywna Zalecenia- tak

 

Metryka dokumentu
Rejestr zmian