Data publikacji: 2018-03-15 10:03:01 Autor: bip-sds Liczba wyświetleń: 1317

R2017

Sprawozdanie

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach

za rok 2017

 

                Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych ( typ A), dysponuje 50 miejscami pobytu dziennego i 6 miejscami pobytu całodobowego.

Od 1 stycznia 2015r placówka jest samodzielną jednostką budżetową, utworzoną na mocy uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014.

                                                     

Celem działalności Domu jest poprawa funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie w życiu rodzinnym i społecznym. Prowadzimy działania w zakresie promocji  zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, dbamy o zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej jak również wsparcia i opieki niezbędnych do funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy zapewniamy następujące usługi:

1.Treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych.

W 2017r realizacja tych usług przedstawiała się następująco:

- trening umiejętności rozwiązywania problemów:

 • duża grupa- odbyło się 27  zajęć, średnio uczestniczących 26,74 osoby,
 • mała grupa- odbyło się 25  zajęć, średnio uczestniczących 6,44  osoby.
 • trening prowadzenia rozmowy:
 • duża grupa- odbyły się 34 spotkania, średnio uczestniczących 28,55  osób,
 • mała grupa- odbyło się 22 spotkań, średnio uczestniczących 6,50 osób.

 

 • trening umiejętności praktycznych- odbyło się 31 zajęć, średnio uczestniczących   4,61 osoby;
 • trening budżetowy- odbyło się 30 zajęć, średnio uczestniczących 5  osób;
 • trening higieniczny: zajęcia teoretyczne- odbyło się 31 zajęć, średnio uczestniczących 4,32osoby, zajęcia praktyczne- odbyło się 37  zajęć, średnio uczestniczących 7,73 osoby.
 • trening umiejętności spędzania czasu wolnego- prowadzony zgodnie z kalendarzem imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz zajęć w formie gier i zabaw odbywających się w ramach treningu : ilość zajęć- 259, średnio uczestniczących  9,2 osoby.
 • trening kulinarny- odbyło się 247 zajęć, średnio uczestniczących 30,53 

 

 1. Terapia ruchowa(siłownia), odbyło się 20 zajęć, średnio uczestniczących 7 osób.
 2. Terapia zajęciowa(pracownia plastyczna, krawiecka, pracownia haftu, rękodzieła), odbyły się 183 zajęcia, średnio uczestniczących 20,32 osoby.
 3. Psychoedukacja- odbyło się 45 spotkań, średnio uczestniczących - 23osoby.
 4. Poradnictwo rodzin- udzielono 24 porady.
 5. Rozmowy indywidualne z uczestnikami- ilość rozmów- 202
 6. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie niezbędnej opieki- usługi świadczone codziennie przez pracownika socjalnego.
 7. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy.

 

W ramach postępowania wspierająco- aktywizującego odbyły się również takie zajęcia jak:

  - program ?Skarbonka? mający przeciwdziałać zadłużaniu się w bankach osób ubogich lub zagrożonych ubóstwem- odbyło się 8 zajęć, średnio uczestniczących 24,88 osób,

  - zajęcia muzyczne (poranki muzyczne, zespół ?Integracja?) - odbyły się 42 zajęcia, średnio uczestniczących 15,21osób,

  -  relaks przy muzyce- odbyły się 33 zajęcia, średnio uczestniczących 5,21 osób,

  - ?kinomaniak?- odbyło się 26 zajęć, średnio uczestniczących 24,88osób,

  -  pracownia botaniczna- odbyło się 14 zajęć, średnio uczestniczących: 4,36 osoby,

  -  zajęcia komputerowe- odbyło się 10 zajęć, średnio uczestniczących 1,80 osoby,

  -  zajęcia edukacyjne - odbyło się 139 zajęć, średnio uczestniczących 40,04 osób,

  -  spotkania w bibliotece- ilość zajęć 9, średnio uczestniczących 11,22 osób,

  -  biblioterapia ?Bajki chińskie?- ilość zajęć 14,średnio uczestniczących 24,57 osoby,

  -  grupowe zajęcia dyskusyjne- ilość zajęć 3, średnio uczestniczących 17,67 osób,

  -?Gwiazdy sportu?- ilość zajęć 19, średnio uczestniczących 22,68 osób,

  -  felietony M. Szołbtyska- ilość zajęć 19, średnio uczestniczących 26,42 osoby,

  -?Poznajemy zwierzęta w ZOO?- ilość zajęć 10, średnio uczestniczących 32,40 osoób,

  - ? Mandaloterapia? ? ilość zajęć 7, średnio uczestniczących 18,28 osób,

  - ?Spacer po zdrowie?- odbyło się 30 zajęć, średnio uczestniczących 8,63 osoby.

A także:

-  reportaże:

 ?Prawdę mówiąc?- ilość zajęć 12, średnio uczestniczących 29,25 osób,

 ?Dookoła świata?- zwiedzamy świat- cykl zajęć kwartalnych edukacyjno-kulturalnych dotyczących różnych kultur, państw- odbyło się 12zajęć, średnio uczestniczących 30,50 osób,

       

Klub uczestnika- funkcjonuje w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu.

W 2017r odbyło się 97 spotkań, w których uczestniczyło średnio 11,39 osób.

 

W 2017r z usług Środowiskowego Domu Samopomocy według decyzji kierujących skorzystało:

pobyt dzienny 65 osób, średnio uczestniczących w miesiącu 39,13 osób,

pobyt całodobowy 9 osób, średnio uczestniczących w miesiącu 2,17 osób.

 

W 2017r z usług ŚDS zrezygnowały bez podania przyczyny 2 osoby. Ponadto 1 osoba zmarła,  1 osoba została skierowana do DPS.

 

 

Zapisanych w ciągu roku

Średnio uczęszczających

Pobyt całodobowy

9

2,17

Pobyt dzienny

65

39,13

Klub uczestnika 

Odbyło się 97 spotkań

11,39

 

Zgodnie z par. 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, placówka nasza współpracuje z :  rodzinami oraz osobami bliskimi uczestników, poradnią zdrowia psychicznego, oddziałem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy z ościennych miast, ośrodkami kultury, KMP w Świętochłowicach, sanepidem, organizacjami kulturalno-rozrywkowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

W ramach tej współpracy:

uczestnicy ŚDS integrując się ze społecznością lokalną jak również  z różnymi instytucjami brali udział w wielu wydarzeniach, min. : wspólnym kolędowaniu z Domem Dziennego Pobytu z Świętochłowic, zabawie karnawałowej organizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, turnieju Rumikuba w DPS? Złota jesień?, turnieju gier stolikowych z WTZ, turnieju Bingo w Domu Dziennego Pobytu w Świętochłowicach, spotkaniu z przedstawicielem KMP w Świętochłowicach zorganizowanym w DDZP, uroczystym Śniadaniu Wielkanocnym organizowanym przez Miasto,  Targach Pracy organizowanych corocznie przez PUP w Świętochłowicach; braliśmy udział w Wall Strett Festiwal organizowanym corocznie przez Miasto. Uczestniczyliśmy w wydarzeniach sportowo - rekreacyjnych: ?Sport- Wspólnie nas łączy i usprawnia? zorganizowanych przez DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Świętochłowicach, konkursie plastycznym organizowanym przez PFRON, obchodach dnia Seniora organizowanych przez Miasto, zabawie andrzejkowej z pensjonariuszami Domów Pomocy Społecznej, Wigilii organizowanej przez Miasto.   

 

We wrześniu w ramach ?Dni Godności Osób Niepełnosprawnych? organizowanych każdego roku w naszym mieście uroczyście otwieraliśmy to wydarzenie. Osoby niepełnosprawne zaś otrzymały od Prezydenta Miasta ?klucz do bram miasta? Uroczystości rozpoczęły się od? Mistrzostw Cymbergaja? organizowanych przez nasz dom. Brały w nich udział następujące instytucje:

Zakład Aktywności Zawodowej w Zabrzu, WTZ Świętochłowice, ŚDS z Chorzowa, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Świętochłowicach, DDZP? Senior-Wigor? w Świętochłowicach, DPS ?Złota Jesień Świętochłowice, Fundacja i Stowarzyszenie ?Kokardka? działające na rzecz dzieci z autyzmem w Świętochłowicach.   

W ramach wyżej wymienionego wydarzenia braliśmy udział w turnieju Petanke, Ringo, spartakiadzie sportowej, wycieczce do Zielonej.      

 

Rok 2017 był rokiem jubileuszowym. Dom nasz obchodził 20 lecie swojej działalności.   Wydarzenie to objęte patronatem prezydenta miasta, uświetniło swoją obecnością wielu szacownych gości oraz instytucji, z którymi jesteśmy zaprzyjaźnieni i od lat współpracujemy.

Były życzenia, podziękowania i ogólnie bardzo miła atmosfera. Uczestnicy Domu przygotowali bardzo ciekawy program artystyczny, był też film  o naszym ośrodku, a na zakończenie duży tort i poczęstunek dla wszystkich.    

                                                                                          . 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracował z rodzinami. Podejmowane były w tym obszarze różne działania. Polegały one min. na tym, że pracownik socjalny kontaktował się z rodzinami w celu podtrzymania motywacji uczestników do udziału w zajęciach wspierająco-aktywizujących, udzielano poradnictwa rodzinom uczestników, rodziny uczestników integrowały się z Nami podczas odbywającego się każdego roku festynu ?Chcemy być z Wami?, brały też udział w obchodach jubileuszowych 20-  lecia istnienia naszej placówki.  

 

 

Prowadząc działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznych zorganizowaliśmy:

- Dzień Walki z Depresją,

- Festyn integracyjny dla mieszkańców miasta? Chcemy być z Wami?,

- Tydzień Zdrowia Psychicznego.

Ponadto w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 wdrożyliśmy projekt ?Spacer po zdrowie- Nordic Walking?, w którym chętnie biorą udział nasi uczestnicy.

  

 

W ramach programu edukacyjno-rekreacyjno-kulturalnego zorganizowano dla uczestników wycieczki : na Jurę Krakowsko- Częstochowską(jaskinia wierzchowska, zamek w Smoleniu, ognisko pod Ogrodzeńcem), do ?Parku Róż? w Chorzowie, do Skansenu w Chorzowie, do muzeum Pożarnictwa. Odbyło się również  wiele wydarzeń kulturalnych takich jak: pożegnanie lata w ŚDS, zabawa andrzejkowa i karnawałowa, śniadanie wielkanocne, Haloween w ŚDS, Dzień Chłopaka, wyjścia do ZOO. obchody  Dnia Wszystkich Świętych, mikołajki, wigilia w ŚDS, sylwester oraz imprez rekreacyjnych typu: grillowanie na tarasie,  udział w organizowanych turniejach, wystawach, itp.

 

 

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

 

W Środowiskowym Domu Samopomocy według stanu na dzień 31 grudzień 2017r zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 14 osób(12 etatów).

Spośród 14 pracowników: 1 osoba kierowała domem, 7 osób zajmowało się działalnością wspierająco-aktywizującą, 3 osoby zajmowały się działalnością administracyjną, 3 osoby zajmowały się działalnością gospodarczą i obsługą. Ponadto działania Domu były wspierane przez jednego wolontariusza, z którym zawarta była  umowa o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych. Oprócz tego w Domu zatrudniony był lekarz psychiatra na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług psychiatrycznych.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego : 1 etat na 7 uczestników był zachowany.

   

Budżet jednostki

 

Zadania zlecone

 

Dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosła w 2017roku 795 036,00zł    z tego wykorzystano kwotę 795 025,30zł, dnia 12.01.2018r zwrócono niewydatkowaną kwotę w wys. 10,70zł.

Środki z dotacji celowej przeznaczone zostały min. na: wynagrodzenia osobowe pracowników w tym "trzynastkę", pochodne wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych dla uczestników pobytu całodobowego i potrzeby treningu kulinarnego.

Regularne opłaty związane z eksploatacją budynku: opłaty za energię, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, usługi internetowe i telekomunikacyjne, abonament roczny rtv, konserwacje, przeglądy, wywozy śmieci, naprawy itp., stanowią spore, stałe koszty utrzymania placówki. Otrzymana w 2017roku dotacja celowa na funkcjonowanie placówki wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem z  zachowaniem zasady racjonalnego i gospodarnego zarządzania.

 

Zadania własne    

 

Zgodnie z zawartą z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON) umową nr WRR/000135/12/D z dnia 15 listopada 2017roku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach pozyskał środki na realizację projektu pt.? Likwidacja bariery architektonicznej- schodów wewnętrznych prowadzących na pierwsze piętro budynku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świętochłowicach poprzez zakup schodołazu gąsienicowego? w ramach? Programu wyrównywania różnic miedzy regionami? w obszarze B. Wysokość środków przeznaczonych przez PFRON stanowi 50% wartości projektu tj. 5659,12zł, pozostałą część wartości projektu   stanowi wkład gminy w wys. 5659,12zl(50%).

Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał zakupu schodołazu dnia 12.12.2017r. Projekt pozwolił na zlikwidowanie bariery architektonicznej w budynku, jaką stanowiły schody wewnętrzne prowadzące na pierwszą kondygnację budynku.

Metryka dokumentu
Rejestr zmian