Data publikacji: 2017-01-09 08:00:00 Autor: bip-sds Liczba wyświetleń: 1418

Cele działalności

Celem działalności naszej placówki jest szeroko pojęta rehabilitacja nastawiona na przywrócenie osobom z zaburzeniami psychicznymi umiejętności samodzielnego funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym.

Zależy Nam na:

 • zapobieganiu degradacji psychofizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • wydłużaniu okresów remisji objawów u osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • zwiększaniu zaradności i samodzielności życiowej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze społecznością lokalną,
 • tworzeniu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • kształtowaniu świadomości społeczeństwa w rozumieniu problemów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Prowadzone działania terapeutyczne polegają w szczególności na nauce, rozwijaniu podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Zakres świadczonych usług:

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu: w tym trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 4. Poradnictwo psychologiczne
 5. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia
 7. Niezbędna opieka
 8. Terapia ruchowa w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja
 9. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania posiłków przez uczestnika
 10. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kulinarnego
 11. Terapia zajęciowa
 12. Psychoedukacja
 13. Inne formy postępowania wspierająco-aktywizującego.

Klub uczestnika                                                                                                                                                         

W ramach działalności Domu odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych zajęcia klubowe przeznaczone dla osób oczekujących na przyjęcie do Domu oraz obecnych i byłych uczestników.

Metryka dokumentu
Rejestr zmian