Data publikacji: 0000-00-00 00:00:00 Autor: bip-sds Liczba wyświetleń: 1552

R2016

Sprawozdanie

z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Świętochłowicach

za rok 2016

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych ( typ A), dysponuje 50 miejscami pobytu dziennego i 6 miejscami pobytu całodobowego.

Od 1 stycznia 2015r placówka jest samodzielną jednostką budżetową, utworzoną na mocy uchwały Nr III/9/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 9 grudnia 2014.

Celem działalności Domu jest poprawa funkcjonowania osób zaburzonych psychicznie w życiu rodzinnym i społecznym. Prowadzimy działania w zakresie promocji  zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym, dbamy o zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi dostępu do wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej jak również wsparcia i opieki niezbędnych do funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r w sprawie środowiskowych domów samopomocy zapewniamy następujące usługi:

 1. Treningi samoobsługi i treningi umiejętności społecznych. W 2016r realizacja tych usług przedstawiała się następująco:
  • trening umiejętności rozwiązywania problemów:
   • duża grupa- odbyło się  28 zajęć, średnio uczestniczących 27,64 osoby,
   • mała grupa- odbyło się 31 zajęć, średnio uczestniczących 5,29 osób.
  • trening prowadzenia rozmowy:
   • duża grupa- odbyło się 36spotkań, średnio uczestniczących  25,58 osób,
   • mała grupa- odbyło się 29 spotkań, średnio uczestniczących 6,14 osób.
  • trening umiejętności praktycznych- odbyło się 37 zajęć, średnio uczestniczących 4,54 osoby;
  • trening budżetowy- odbyło się 37 zajęć, średnio uczestniczących 4,38  osób;
  • trening higieniczny:
   • zajęcia teoretyczne- odbyło się 40 zajęć, średnio uczestniczących 4,35 osób,
   • zajęcia praktyczne- odbyły się 44 zajęcia, średnio uczestniczących 7,48 osób.
  • trening umiejętności spędzania czasu wolnego- prowadzony zgodnie z kalendarzem imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz zajęć w formie gier i zabaw odbywających się w ramach treningu :
   • ilość zajęć- 351, średnio uczestniczących 7,10 osób.
  • trening kulinarny- odbyło się 245 zajęć, średnio uczestniczących 30,99 osób.
 2. Terapia ruchowa(siłownia), odbyły się 34 zajęcia, średnio uczestniczących 8 osób.
 3. Terapia zajęciowa(pracownia plastyczna, krawiecka, pracownia haftu, rękodzieła), odbyło się 191 zajęć, średnio uczestniczących 22,58osób;
 4. Psychoedukacja- odbyło się 49 spotkań, średnio uczestniczących 25,04 osoby.
 5. Poradnictwo rodzin- udzielono 25 porad.
 6. Rozmowy indywidualne z uczestnikami- ilość rozmów- 243
 7. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienie niezbędnej opieki- usługi świadczone codziennie przez pracownika socjalnego.
 8. Całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy.

 

W ramach postępowania wspierająco- aktywizującego odbyły się również takie zajęcia jak:

 • program "Skarbonka" mający przeciwdziałać zadłużaniu się w bankach osób ubogich lub zagrożonych ubóstwem- odbyło się 10 zajęć, średnio uczestniczących 27,20 osób,
 • trening aktywizacji zawodowej- odbyło się 12 zajęć, średnio uczestniczących 2,67osób,
 • zajęcia muzyczne (poranki muzyczne, zespół "Integracja") - odbyły się 32 zajęcia, średnio uczestniczących 19,59osób,
 • relaks przy muzyce- odbyło się 28 zajęć, średnio uczestniczących 2,71 osób,
 • "kinomaniak"- odbyło się 19 zajęć, średnio uczestniczących 20,11osób,
 • pracownia botaniczna- odbyło się 20 zajęć, średnio uczestniczących: 6,45 osób,
 • zajęcia komputerowe- odbyło się 8 zajęć, średnio uczestniczących 1,63 osoby,
 • zajęcia edukacyjne - odbyło się 106 zajęć, średnio uczestniczących 24,61 osób,
 • zajęcia edukacyjne "Rok po Śląsku"- odbyło się 41 zajęć, średnio uczestniczących 25,85osób
 • spotkania w bibliotece- ilość zajęć 9, średnio uczestniczących 10 osób,
 • grupa dyskusyjna- odbyły się 4 zajęcia, średnio uczestniczących 26,75osoby,
 • Teatro-terapia- odbyło się 16 zajęć, średnio uczestniczących 15,50 osób.

 

A także:-  reportaże:

 •  "Prawdę mówiąc" - ilość zajęć 11, średnio uczestniczących 31,20 osób,
 •  "Dookoła świata" - zwiedzamy świat- cykl zajęć kwartalnych edukacyjno-kulturalnych dotyczących różnych kultur, państw- odbyło się 13zajęć, średnio uczestniczących 31,50 osób,

 

Klub uczestnika - funkcjonuje w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu. W 2016r odbyło się 97 spotkań, w których uczestniczyło średnio 11,35 osób.

 

W 2016r z usług Środowiskowego Domu Samopomocy według decyzji kierujących skorzystało:

 • pobyt dzienny 60 osób, średnio uczestniczących w miesiącu 35,21 osób,
 • pobyt całodobowy 10 osób, średnio uczestniczących w miesiącu 2,79 osób.

 

W 2016r z usług ŚDS zrezygnowało 8 osób, jako powód rezygnacji osoby te podały: 3- pogorszenie stanu zdrowia, 3- sytuację rodzinną,1- osoba problem z dojazdem do ŚDS, 1- nie podała przyczyny.  Ponadto 1 osoba zmarła,  2 osoby ze względu na łamanie regulaminu Domu zostały wykluczone ze społeczności ŚDS.

 

  Zapisanych w ciągu roku Średnio uczęszczających
Pobyt całodobowy

10

2,79

Pobyt dzienny

60

35,21

Klub uczestnika 

Odbyło się 97 spotkań

11,35

 

Zgodnie z par. 21 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, placówka nasza współpracuje z :  rodzinami oraz osobami bliskimi uczestników, poradnią zdrowia psychicznego, oddziałem psychiatrycznym i innymi zakładami opieki zdrowotnej, ośrodkiem pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, środowiskowymi domami samopomocy z ościennych miast, ośrodkami kultury, organizacjami kulturalno-rozrywkowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz integracji osób niepełnosprawnych.

W ramach tej współpracy:

uczestnicy ŚDS integrując się ze społecznością lokalną jak również  z różnymi instytucjami brali udział w wielu wydarzeniach, min. : Miejskim Śniadaniu Wielkanocnym zorganizowanym przez Urząd Miasta w  Świętochłowicach, przedstawieniu przedszkolaków  w przedszkolu nr 9 w Świętochłowicach, balu karnawałowym w CKŚ na zaproszenie DDZP "Senior Wigor", turnieju "Rummikuba" zorganizowanym przez DPS "Złota Jesień",  II turnieju gier stolikowych zorganizowanym przez nasz Dom- integrowaliśmy się z warsztatami terapii zajęciowej w Świętochłowicach, pikniku integracyjnym osób niepełnosprawnych w Siemianowicach Śląskich zorganizowanym przez Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich, Spotkaniu Wigilijnym  w CKŚ zorganizowanym przez Urząd Miasta w Świętochłowicach.

W ramach "Dni Godności Osób Niepełnosprawnych" organizowanych każdego roku w naszym mieście braliśmy udział w I turnieju SJOELBAK zorganizowanym przez DPS "Złota Jesień", podczas którego integrowaliśmy się z osobami niepełnosprawnymi z innych miast.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w ramach obchodów był organizatorem I Mistrzostw w Cymbergaja, w których brały udział następujące instytucje: Zakład Aktywności Zawodowej w Zabrzu, WTZ Świętochłowice, ŚDS z Chorzowa, ŚDS z Bytomia, DPS prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Świętochłowicach, DDZP" Senior-Wigor" w Świętochłowicach, DPS "Złota Jesień Świętochłowice, Fundacja i Stowarzyszenie "Kokardka" działające na rzecz dzieci z autyzmem w Świętochłowicach.

Uczestniczyliśmy również w oficjalnych obchodach zorganizowanych z okazji Dni Godności Osób Niepełnosprawnych w Świętochłowicach. Współpracując z różnymi instytucjami, uczestniczyliśmy również w pokazie kulinarnym zorganizowanym przez DDZP "Senior-Wigor", pikniku zorganizowanym przez ŚDS w Bytomiu, Dniu Seniora zorganizowanym przez Urząd Miasta Świętochłowice. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach w celu zapewnienia integracji społecznej uczestników współpracował z rodzinami. Podejmowane były w tym obszarze różne działania. Polegały one min. na tym, że pracownik socjalny kontaktował się z rodzinami w celu podtrzymania motywacji uczestników do udziału w zajęciach wspierająco-aktywizujących, udzielano poradnictwa rodzinom uczestników, rodziny uczestników integrowały się z Nami podczas odbywającego się każdego roku festynu "Chcemy być z Wami", brały też udział w wycieczce całodniowej zorganizowanej przez nasz Dom do "Zielonej".

W trosce o rodziny osób zaburzonych psychicznie byliśmy bezpośrednim realizatorem zadania w ofercie złożonej przez gminę Świętochłowice w ramach realizacji zadania publicznego:

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi- "Odbudowa więzi rodzinnych".

Celem projektu było udzielenie wsparcia rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi, nie otrzymał on jednak dofinansowania i nie był realizowany.  

 

 

Prowadząc działania w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznych zorganizowaliśmy:

 • Dzień Walki z Depresją,
 • Festyn integracyjny dla mieszkańców miasta" Chcemy być z Wami",
 • Tydzień Zdrowia Psychicznego
 • Kampanię edukacyjną objętą patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice, skierowaną do młodzieży gimnazjalnej naszego miasta zatytułowanej "Dopalacze życia skradacze"

W ramach programu edukacyjno-rekreacyjno-kulturalnego zorganizowano dla uczestników wycieczki do:  Łagiewnik w Krakowie, Zielonej. Odbyło się również  wiele wydarzeń kulturalnych takich jak: pożegnanie lata w ŚDS, zabawa andrzejkowa i karnawałowa, śniadanie wielkanocne, Haloween w ŚDS, Dzień Chłopaka, wyjścia do ZOO i Skansenu, Dzień Wszystkich Świętych, mikołajki, wigilia w ŚDS, sylwester oraz imprez rekreacyjnych typu: grillowanie na tarasie,  udział w organizowanych turniejach, wystawach, itp.

 

Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy

W Środowiskowym Domu Samopomocy według stanu na dzień 31 grudzień 2016r zatrudnionych było na podstawie umowy o pracę 16 osób(14 etatów).

Spośród 16 pracowników: 1 osoba kierowała domem, 9 osób zajmowało się działalnością wspierająco-aktywizującą, 3 osoby zajmowały się działalnością administracyjną, 3 osoby zajmowały się działalnością gospodarczą i obsługą.

Ponadto działania Domu były wspierane przez jednego wolontariusza, z którym zawarta była umowa o wykonywaniu świadczeń wolontaryjnych. Oprócz tego w Domu zatrudniony był lekarz psychiatra na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług psychiatrycznych.

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego : 1 etat na 7 uczestników był zachowany.

   

Budżet jednostki

Zadania zlecone

Dotacja z budżetu państwa na bieżące funkcjonowanie jednostki wyniosła w 2016r 791 232,00zł, z tego wykorzystano kwotę 791 209,61zł, zwrócono niewydatkowaną kwotę 22,39zł dnia 11.01.2017r.

Dotacja celowa została wykorzystana min. na: wynagrodzenia osobowe pracowników w tym "trzynastkę", jubilata a także pochodne wynagrodzeń, zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej, artykułów żywnościowych dla uczestników pobytu całodobowego i potrzeby treningu kulinarnego.

Regularne opłaty związane z eksploatacją budynku: opłaty za energię, gaz, wodę, centralne ogrzewanie, usługi internetowe i telekomunikacyjne, konserwacje, przeglądy, wywozy śmieci, naprawy itp., stanowią spore, stałe koszty utrzymania placówki.

Podsumowując, dotacja z budżetu państwa na funkcjonowanie Domu wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem z zachowaniem zasady racjonalnego i gospodarnego zarządzania.

Gmina Świętochłowice w 2016r złożyła zapotrzebowanie do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na środki finansowe przeznaczone na przeprowadzenie prac remontowych oraz zakup wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w  Świętochłowicach, jednak dodatkowe środki na powyższy cel ze względu na ograniczenia finansowe rezerwy celowej nie zostały przyznane.

 

Zadania własne

Środowiskowy Dom Samopomocy w Świętochłowicach podjął starania o sfinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Stosowną umowę w tej sprawie placówka podpisała z Powiatowym Urzędem Pracy w Świętochłowicach. Otrzymane środki w wys.3871,20zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów kształcenia pracowników, w formie kursów mających na celu poszerzenie i uaktualnienie poszerzonej wiedzy. Dzięki tym środkom zorganizowane zostało min. szkolenie merytoryczne w ŚDS dla pracowników zespołu wspierająco- aktywizującego pt." Praca z osobą chorą psychicznie".

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wyniku zalań pomieszczeń  w Środowiskowym Domu Samopomocy przyznało odszkodowanie na likwidację szkody powstałej w  czerwcu 2016r w wys. 1964,00zł. Środki z odszkodowania zostały wykorzystane na remont zalanych pomieszczeń.

Metryka dokumentu
Rejestr zmian